A9 Legend
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
A9 Legend

Nơi tụ họp của thần dân A9
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Crack sản phẩm từ web dưới

Go down 
Tác giảThông điệp
JackSparrow31
SMod
JackSparrow31

Nam
Tổng số bài gửi : 110
Age : 28
Registration date : 25/06/2007

Crack sản phẩm từ web dưới Empty
Bài gửiTiêu đề: Crack sản phẩm từ web dưới   Crack sản phẩm từ web dưới Icon_minitimeMon Jun 25, 2007 4:27 pm

Toi da tung lap ra topic nay nhan co vu moi nguoi hoc
tap,trao doi kinh nghiem cung nhu kien thuc.Lan nay mong duoc su dong gop cua
moi nguoi de forum luon phat truyen manh.
Hon nay tui gioi thiau voi cac ban
ve cach tim serial cua cac san pham tu website:http://www.emetrix.com/
cong cuCrack sản phẩm từ web dưới Ohmyllgbd,Wsdm.Peid
dau
tien ban khoi dong chuong tring vua cai dat,no se yeu cau ban nhap serial.cu
nhap bat ki vao.Toi nhap SANGTE,serial:1234567.No se bao :"make sure
that......"

kiem tra no co bi nen hay khong bang Peid.NEu bi nen thi dung
Unpacked bang chinh peid.
load len bang wsdm,tim dong bao loi ay.
O day
toi lay vi du voi mydrivers:
Toi se duoc:0049F3D5 68 ACF74900 PUSH
MyDriver.0049F7AC chep lay dong 0049F3D5,sau do load len bang Ollybdg.Nhan ctr+g
va paste vao/ok.Ta se duoc doan ma sau :
0049F359 . 33D2 XOR
EDX,EDX
0049F35B . E8 6C42FAFF CALL MyDriver.004435CC
0049F360 . 8D45 EC
LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
0049F363 . E8 5858F6FF CALL
MyDriver.00404BC0
0049F368 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049F36B
. 8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049F371 . 33D2 XOR
EDX,EDX
0049F373 . E8 5442FAFF CALL MyDriver.004435CC
0049F378 . 8B45 FC
MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049F37B . C680 44030000 >MOV BYTE PTR
DS:[EAX+344],0
0049F382 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049F385 .
8B80 24030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+324]
0049F38B . B2 01 MOV
DL,1
0049F38D . E8 BAADF9FF CALL MyDriver.0043A14C
0049F392 . EB 54 JMP
SHORT MyDriver.0049F3E8
0049F394 > 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-4]
0049F397 . 8B80 04030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+304]
0049F39D . 33D2 XOR EDX,EDX
0049F39F . E8 2842FAFF CALL
MyDriver.004435CC
0049F3A4 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049F3A7
. 8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049F3AD . 33D2 XOR
EDX,EDX
0049F3AF . E8 1842FAFF CALL MyDriver.004435CC
0049F3B4 . 8D45 EC
LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
0049F3B7 . BA 03000000 MOV EDX,3
0049F3BC .
E8 3B5EF6FF CALL MyDriver.004051FC
0049F3C1 . 8D45 EC LEA EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-14]
0049F3C4 . BA 8CF74900 MOV EDX,MyDriver.0049F78C ; ASCII
"$%^"
0049F3C9 . E8 8A58F6FF CALL MyDriver.00404C58
0049F3CE . 6A 00 PUSH
0
0049F3D0 . 68 90F74900 PUSH MyDriver.0049F790 ; ASCII "Invalid Registration
Code"
0049F3D5 . 68 ACF74900 PUSH MyDriver.0049F7AC ; ASCII "Please make sure
the registration
code and the registration name are
correct."

di
chuyen len mot doan ,ban se that doan ma tiep theo:
0049ED68 . 55 PUSH
EBP===>dat breakpoint o day=F2.
0049ED69 . 8BEC MOV EBP,ESP
0049ED6B .
B9 14000000 MOV ECX,14
0049ED70 > 6A 00 PUSH 0
0049ED72 . 6A 00 PUSH
0
0049ED74 . 49 DEC ECX
0049ED75 .^75 F9 JNZ SHORT
MyDriver.0049ED70
0049ED77 . 53 PUSH EBX
0049ED78 . 56 PUSH
ESI
0049ED79 . 57 PUSH EDI
0049ED7A . 8945 FC MOV DWORD PTR
SS:[EBP-4],EAX
0049ED7D . 33C0 XOR EAX,EAX
0049ED7F . 55 PUSH
EBP
0049ED80 . 68 6FF44900 PUSH MyDriver.0049F46F
0049ED85 . 64:FF30 PUSH
DWORD PTR FS:[EAX]
0049ED88 . 64:8920 MOV DWORD PTR FS:[EAX],ESP
0049ED8B
. 8D55 E4 LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-1C]
0049ED8E . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-4]
0049ED91 . 8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+300]
0049ED97 . E8 0048FAFF CALL MyDriver.0044359C
0049ED9C . 8B45
E4 MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-1C]
0049ED9F . E8 D460F6FF CALL
MyDriver.00404E78
0049EDA4 . 05 AE080000 ADD EAX,8AE
0049EDA9 . 8D55 E8
LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-18]
0049EDAC . E8 3BA6F6FF CALL
MyDriver.004093EC
0049EDB1 . 8D55 E0 LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-20]
0049EDB4 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049EDB7 .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049EDBD . E8 DA47FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049EDC2 . 8B45 E0 MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-20]
0049EDC5 . BA 88F44900 MOV EDX,MyDriver.0049F488 ; ASCII
"DiSTiNCT"
0049EDCA . E8 ED61F6FF CALL MyDriver.00404FBC
0049EDCF . 0F84
BF050000 JE MyDriver.0049F394
0049EDD5 . 8D55 DC LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-24]
0049EDD8 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049EDDB .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049EDE1 . E8 B647FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049EDE6 . 8B45 DC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-24]
0049EDE9 . BA 9CF44900 MOV EDX,MyDriver.0049F49C ; ASCII "Team
iNSaNE"
0049EDEE . E8 C961F6FF CALL MyDriver.00404FBC
0049EDF3 . 0F84
9B050000 JE MyDriver.0049F394
0049EDF9 . 8D55 D8 LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-28]
0049EDFC . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049EDFF .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049EE05 . E8 9247FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049EE0A . 8B45 D8 MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-28]
0049EE0D . BA B0F44900 MOV EDX,MyDriver.0049F4B0 ; ASCII
"TNT!2000"
0049EE12 . E8 A561F6FF CALL MyDriver.00404FBC
0049EE17 . 0F84
77050000 JE MyDriver.0049F394
0049EE1D . 8D55 D4 LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-2C]
0049EE20 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049EE23 .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049EE29 . E8 6E47FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049EE2E . 8B45 D4 MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-2C]
0049EE31 . BA C4F44900 MOV EDX,MyDriver.0049F4C4 ; ASCII
"-=Demian/TNT!=-"
0049EE36 . E8 8161F6FF CALL MyDriver.00404FBC
0049EE3B .
0F84 53050000 JE MyDriver.0049F394
0049EE41 . 8D55 D0 LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-30]
0049EE44 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049EE47 .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049EE4D . E8 4A47FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049EE52 . 8B45 D0 MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-30]
0049EE55 . BA DCF44900 MOV EDX,MyDriver.0049F4DC ; ASCII
"-=Demian/TNT!=- "
0049EE5A . E8 5D61F6FF CALL MyDriver.00404FBC
0049EE5F
. 0F84 2F050000 JE MyDriver.0049F394
0049EE65 . 8D55 CC LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-34]
0049EE68 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049EE6B .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049EE71 . E8 2647FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049EE76 . 8B45 CC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-34]
0049EE79 . BA F8F44900 MOV EDX,MyDriver.0049F4F8
0049EE7E . E8
3961F6FF CALL MyDriver.00404FBC
0049EE83 . 0F84 0B050000 JE
MyDriver.0049F394
0049EE89 . 8D55 C8 LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-38]
0049EE8C . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049EE8F .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049EE95 . E8 0247FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049EE9A . 8B45 C8 MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-38]
0049EE9D . BA 08F54900 MOV EDX,MyDriver.0049F508 ; ASCII "TSRh
TEAM"
0049EEA2 . E8 1561F6FF CALL MyDriver.00404FBC
0049EEA7 . 0F84
E7040000 JE MyDriver.0049F394
0049EEAD . 8D55 C4 LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-3C]
0049EEB0 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049EEB3 .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049EEB9 . E8 DE46FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049EEBE . 8B45 C4 MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-3C]
0049EEC1 . BA 1CF54900 MOV EDX,MyDriver.0049F51C ; ASCII
"ttdown"
0049EEC6 . E8 F160F6FF CALL MyDriver.00404FBC
0049EECB . 0F84
C3040000 JE MyDriver.0049F394
0049EED1 . 8D55 C0 LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-40]
0049EED4 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049EED7 .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049EEDD . E8 BA46FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049EEE2 . 8B45 C0 MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-40]
0049EEE5 . BA 2CF54900 MOV EDX,MyDriver.0049F52C ; ASCII
"TMG"
0049EEEA . E8 CD60F6FF CALL MyDriver.00404FBC
0049EEEF . 0F84
9F040000 JE MyDriver.0049F394
0049EEF5 . 8D55 BC LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-44]
0049EEF8 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049EEFB .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049EF01 . E8 9646FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049EF06 . 8B45 BC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-44]
0049EF09 . BA 38F54900 MOV EDX,MyDriver.0049F538 ; ASCII
"Gory"
0049EF0E . E8 A960F6FF CALL MyDriver.00404FBC
0049EF13 . 0F84
7B040000 JE MyDriver.0049F394
0049EF19 . 8D55 B8 LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-48]
0049EF1C . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049EF1F .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049EF25 . E8 7246FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049EF2A . 8B45 B8 MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-48]
0049EF2D . BA 48F54900 MOV EDX,MyDriver.0049F548 ; ASCII
"MasterPower"
0049EF32 . E8 8560F6FF CALL MyDriver.00404FBC
0049EF37 .
0F84 57040000 JE MyDriver.0049F394
0049EF3D . 8D55 B4 LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-4C]
0049EF40 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049EF43 .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049EF49 . E8 4E46FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049EF4E . 8B45 B4 MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-4C]
0049EF51 . BA 5CF54900 MOV EDX,MyDriver.0049F55C ; ASCII "SnD
TeaM"
0049EF56 . E8 6160F6FF CALL MyDriver.00404FBC
0049EF5B . 0F84
33040000 JE MyDriver.0049F394
0049EF61 . 8D55 B0 LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-50]
0049EF64 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049EF67 .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049EF6D . E8 2A46FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049EF72 . 8B55 B0 MOV EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-50]
0049EF75 . B8 70F54900 MOV EAX,MyDriver.0049F570 ; ASCII
"FFF"
0049EF7A . E8 3562F6FF CALL MyDriver.004051B4
0049EF7F . 85C0 TEST
EAX,EAX
0049EF81 . 0F8F 0D040000 JG MyDriver.0049F394
0049EF87 . 8D55 AC
LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-54]
0049EF8A . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-4]
0049EF8D . 8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+300]
0049EF93 . E8 0446FAFF CALL MyDriver.0044359C
0049EF98 . 8B55
AC MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-54]
0049EF9B . B8 7CF54900 MOV
EAX,MyDriver.0049F57C ; ASCII "CLUSTER"
0049EFA0 . E8 0F62F6FF CALL
MyDriver.004051B4
0049EFA5 . 85C0 TEST EAX,EAX
0049EFA7 . 0F8F E7030000 JG
MyDriver.0049F394
0049EFAD . 8D55 A8 LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-58]
0049EFB0 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049EFB3 .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049EFB9 . E8 DE45FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049EFBE . 8B55 A8 MOV EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-58]
0049EFC1 . B8 8CF54900 MOV EAX,MyDriver.0049F58C ; ASCII
".com"
0049EFC6 . E8 E961F6FF CALL MyDriver.004051B4
0049EFCB . 85C0 TEST
EAX,EAX
0049EFCD . 0F8F C1030000 JG MyDriver.0049F394
0049EFD3 . 8D55 A4
LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-5C]
0049EFD6 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-4]
0049EFD9 . 8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+300]
0049EFDF . E8 B845FAFF CALL MyDriver.0044359C
0049EFE4 . 8B55
A4 MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-5C]
0049EFE7 . B8 9CF54900 MOV
EAX,MyDriver.0049F59C ; ASCII "rth77"
0049EFEC . E8 C361F6FF CALL
MyDriver.004051B4
0049EFF1 . 85C0 TEST EAX,EAX
0049EFF3 . 0F8F 9B030000 JG
MyDriver.0049F394
0049EFF9 . 8D55 9C LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-64]
0049EFFC . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049EFFF .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049F005 . E8 9245FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049F00A . 8B45 9C MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-64]
0049F00D . 8D55 A0 LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-60]
0049F010 . E8
739FF6FF CALL MyDriver.00408F88
0049F015 . 8B55 A0 MOV EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-60]
0049F018 . B8 ACF54900 MOV EAX,MyDriver.0049F5AC ; ASCII
"team"
Về Đầu Trang Go down
JackSparrow31
SMod
JackSparrow31

Nam
Tổng số bài gửi : 110
Age : 28
Registration date : 25/06/2007

Crack sản phẩm từ web dưới Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Crack sản phẩm từ web dưới   Crack sản phẩm từ web dưới Icon_minitimeMon Jun 25, 2007 4:28 pm

0049F01D . E8 9261F6FF CALL MyDriver.004051B4
0049F022 . 85C0 TEST
EAX,EAX
0049F024 . 0F8F 6A030000 JG MyDriver.0049F394
0049F02A . 8D55 98
LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-68]
0049F02D . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-4]
0049F030 . 8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+300]
0049F036 . E8 6145FAFF CALL MyDriver.0044359C
0049F03B . 8B55
98 MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-68]
0049F03E . B8 BCF54900 MOV
EAX,MyDriver.0049F5BC ; ASCII "Destroy"
0049F043 . E8 6C61F6FF CALL
MyDriver.004051B4
0049F048 . 85C0 TEST EAX,EAX
0049F04A . 0F8F 44030000 JG
MyDriver.0049F394
0049F050 . 8D55 94 LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-6C]
0049F053 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049F056 .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049F05C . E8 3B45FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049F061 . 8B55 94 MOV EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-6C]
0049F064 . B8 CCF54900 MOV EAX,MyDriver.0049F5CC ; ASCII
"Registered"
0049F069 . E8 4661F6FF CALL MyDriver.004051B4
0049F06E . 85C0
TEST EAX,EAX
0049F070 . 0F8F 1E030000 JG MyDriver.0049F394
0049F076 . 8D55
90 LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-70]
0049F079 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-4]
0049F07C . 8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+300]
0049F082 . E8 1545FAFF CALL MyDriver.0044359C
0049F087 . 8B55
90 MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-70]
0049F08A . B8 E0F54900 MOV
EAX,MyDriver.0049F5E0 ; ASCII "Orion"
0049F08F . E8 2061F6FF CALL
MyDriver.004051B4
0049F094 . 85C0 TEST EAX,EAX
0049F096 . 0F8F F8020000 JG
MyDriver.0049F394
0049F09C . 8D55 8C LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-74]
0049F09F . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049F0A2 .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049F0A8 . E8 EF44FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049F0AD . 8B55 8C MOV EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-74]
0049F0B0 . B8 BCF54900 MOV EAX,MyDriver.0049F5BC ; ASCII
"Destroy"
0049F0B5 . E8 FA60F6FF CALL MyDriver.004051B4
0049F0BA . 85C0
TEST EAX,EAX
0049F0BC . 0F8F D2020000 JG MyDriver.0049F394
0049F0C2 . 8D55
88 LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-78]
0049F0C5 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-4]
0049F0C8 . 8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+300]
0049F0CE . E8 C944FAFF CALL MyDriver.0044359C
0049F0D3 . 8B45
88 MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-78]
0049F0D6 . BA F0F54900 MOV
EDX,MyDriver.0049F5F0 ; ASCII "Sponge Uk"
0049F0DB . E8 DC5EF6FF CALL
MyDriver.00404FBC
0049F0E0 . 0F84 AE020000 JE MyDriver.0049F394
0049F0E6 .
8D55 84 LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-7C]
0049F0E9 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-4]
0049F0EC . 8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+300]
0049F0F2 . E8 A544FAFF CALL MyDriver.0044359C
0049F0F7 . 8B45
84 MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-7C]
0049F0FA . BA 04F64900 MOV
EDX,MyDriver.0049F604 ; ASCII "Sponge Uk "
0049F0FF . E8 B85EF6FF CALL
MyDriver.00404FBC
0049F104 . 0F84 8A020000 JE MyDriver.0049F394
0049F10A .
8D55 80 LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-80]
0049F10D . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-4]
0049F110 . 8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+300]
0049F116 . E8 8144FAFF CALL MyDriver.0044359C
0049F11B . 8B45
80 MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-80]
0049F11E . BA 18F64900 MOV
EDX,MyDriver.0049F618 ; ASCII "SCF"
0049F123 . E8 945EF6FF CALL
MyDriver.00404FBC
0049F128 . 0F84 66020000 JE MyDriver.0049F394
0049F12E .
8D95 7CFFFFFF LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-84]
0049F134 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD
PTR SS:[EBP-4]
0049F137 . 8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+300]
0049F13D . E8 5A44FAFF CALL MyDriver.0044359C
0049F142 . 8B85
7CFFFFFF MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-84]
0049F148 . BA 24F64900 MOV
EDX,MyDriver.0049F624 ; ASCII "Nokedli [Ims]"
0049F14D . E8 6A5EF6FF CALL
MyDriver.00404FBC
0049F152 . 0F84 3C020000 JE MyDriver.0049F394
0049F158 .
68 3CF64900 PUSH MyDriver.0049F63C
0049F15D . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-4]
0049F160 . FFB0 40030000 PUSH DWORD PTR DS:[EAX+340]
0049F166 .
68 48F64900 PUSH MyDriver.0049F648 ; ASCII "22"
0049F16B . FF75 E8 PUSH DWORD
PTR SS:[EBP-18]
0049F16E . 68 54F64900 PUSH MyDriver.0049F654
0049F173 .
8D95 74FFFFFF LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-8C]
0049F179 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD
PTR SS:[EBP-4]
0049F17C . 8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+300]
0049F182 . E8 1544FAFF CALL MyDriver.0044359C
0049F187 . 8B85
74FFFFFF MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8C]
0049F18D . 8D95 78FFFFFF LEA EDX,DWORD
PTR SS:[EBP-88]
0049F193 . E8 30FBFFFF CALL MyDriver.0049ECC8
0049F198 .
FFB5 78FFFFFF PUSH DWORD PTR SS:[EBP-88]
0049F19E . 8D45 EC LEA EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-14]
0049F1A1 . BA 06000000 MOV EDX,6
0049F1A6 . E8 8D5DF6FF CALL
MyDriver.00404F38
0049F1AB . 8D45 E8 LEA EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-18]
0049F1AE . BA 60F64900 MOV EDX,MyDriver.0049F660 ; ASCII
"\System32\spool\drivers\w32x86\2\riched20.dll SetActiveEditControlFont, Arial,
30"
0049F1B3 . E8 A05AF6FF CALL MyDriver.00404C58
0049F1B8 . 8D95 70FFFFFF
LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-90]
0049F1BE . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-4]
0049F1C1 . 8B80 04030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+304]
0049F1C7 . E8 D043FAFF CALL MyDriver.0044359C
0049F1CC . 8B95
70FFFFFF MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-90]
0049F1D2 . 8B45 EC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-14]
0049F1D5 . E8 DA5FF6FF CALL MyDriver.004051B4
0049F1DA . 85C0
TEST EAX,EAX
0049F1DC . 0F84 B2010000 JE MyDriver.0049F394
0049F1E2 . 8B45
FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049F1E5 . 8B80 04030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+304]
0049F1EB . 33D2 XOR EDX,EDX
0049F1ED . E8 DA43FAFF CALL
MyDriver.004435CC
0049F1F2 . 8D45 EC LEA EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-14]
0049F1F5 . E8 C659F6FF CALL MyDriver.00404BC0
0049F1FA . 6A 00
PUSH 0
0049F1FC . 68 B4F64900 PUSH MyDriver.0049F6B4 ; ASCII "Registration
Success!"
0049F201 . 68 CCF64900 PUSH MyDriver.0049F6CC ; ASCII " Thank you
for your support.
We will work even harder and
notify you future
releases."
0049F206 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049F209 . E8
32ABFAFF CALL MyDriver.00449D40
0049F20E . 50 PUSH EAX ; |hOwner
0049F20F
. E8 3889F6FF CALL <JMP.&user32.MessageBoxA> ;
\MessageBoxA
0049F214 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049F217 .
C680 45030000 >MOV BYTE PTR DS:[EAX+345],0
0049F21E . B2 01 MOV
DL,1
0049F220 . A1 485B4600 MOV EAX,DWORD PTR DS:[465B48]
0049F225 . E8
1E6AFCFF CALL MyDriver.00465C48
0049F22A . 8945 F8 MOV DWORD PTR
SS:[EBP-8],EAX
0049F22D . 33C0 XOR EAX,EAX
0049F22F . 55 PUSH
EBP
0049F230 . 68 49F34900 PUSH MyDriver.0049F349
0049F235 . 64:FF30 PUSH
DWORD PTR FS:[EAX]
0049F238 . 64:8920 MOV DWORD PTR FS:[EAX],ESP
0049F23B
. BA 01000080 MOV EDX,80000001
0049F240 . 8B45 F8 MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-8]
0049F243 . E8 A06AFCFF CALL MyDriver.00465CE8
0049F248 . B1 01
MOV CL,1
0049F24A . BA 2CF74900 MOV EDX,MyDriver.0049F72C ; ASCII
"\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\IPSec"
0049F24F . 8B45 F8 MOV
EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
0049F252 . E8 F96AFCFF CALL
MyDriver.00465D50
0049F257 . 84C0 TEST AL,AL
0049F259 . 74 0C JE SHORT
MyDriver.0049F267
0049F25B . 33C0 XOR EAX,EAX
0049F25D . 8945 F0 MOV DWORD
PTR SS:[EBP-10],EAX
0049F260 . C745 F4 00000E>MOV DWORD PTR
SS:[EBP-C],400E0000
0049F267 > 33C0 XOR EAX,EAX
0049F269 . 55 PUSH
EBP
0049F26A . 68 CAF24900 PUSH MyDriver.0049F2CA
0049F26F . 64:FF30 PUSH
DWORD PTR FS:[EAX]
0049F272 . 64:8920 MOV DWORD PTR FS:[EAX],ESP
0049F275
. FF75 F4 PUSH DWORD PTR SS:[EBP-C] ; /Arg2
0049F278 . FF75 F0 PUSH DWORD PTR
SS:[EBP-10] ; |Arg1
0049F27B . 8D85 6CFFFFFF LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-94] ;
|
0049F281 . E8 DACAF6FF CALL MyDriver.0040BD60 ;
\MyDriver.0040BD60
0049F286 . 8B8D 6CFFFFFF MOV ECX,DWORD PTR
SS:[EBP-94]
0049F28C . BA 68F74900 MOV EDX,MyDriver.0049F768 ; ASCII
"RISCx86"
0049F291 . 8B45 F8 MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
0049F294 . E8
FB6EFCFF CALL MyDriver.00466194
0049F299 . 8D95 68FFFFFF LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-98]
0049F29F . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049F2A2 .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049F2A8 . E8 EF42FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049F2AD . 8B8D 68FFFFFF MOV ECX,DWORD PTR
SS:[EBP-98]
0049F2B3 . BA 78F74900 MOV EDX,MyDriver.0049F778 ; ASCII
"UserName"
0049F2B8 . 8B45 F8 MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
0049F2BB . E8
D46EFCFF CALL MyDriver.00466194
0049F2C0 . 33C0 XOR EAX,EAX
0049F2C2 . 5A
POP EDX
0049F2C3 . 59 POP ECX
0049F2C4 . 59 POP ECX
0049F2C5 . 64:8910
MOV DWORD PTR FS:[EAX],EDX
0049F2C8 . EB 61 JMP SHORT
MyDriver.0049F32B
0049F2CA .^E9 0D51F6FF JMP MyDriver.004043DC
0049F2CF 01
DB 01
0049F2D0 00 DB 00
0049F2D1 00 DB 00
0049F2D2 00 DB 00
0049F2D3
. E85A4600 DD MyDriver.00465AE8
0049F2D7 . DBF24900 DD
MyDriver.0049F2DB
0049F2DB . FF75 F4 PUSH DWORD PTR SS:[EBP-C] ;
/Arg2
0049F2DE . FF75 F0 PUSH DWORD PTR SS:[EBP-10] ; |Arg1
0049F2E1 .
8D85 64FFFFFF LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-9C] ; |
0049F2E7 . E8 74CAF6FF CALL
MyDriver.0040BD60 ; \MyDriver.0040BD60
0049F2EC . 8B8D 64FFFFFF MOV ECX,DWORD
PTR SS:[EBP-9C]
0049F2F2 . BA 68F74900 MOV EDX,MyDriver.0049F768 ; ASCII
"RISCx86"
0049F2F7 . 8B45 F8 MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
0049F2FA . E8
956EFCFF CALL MyDriver.00466194
0049F2FF . 8D95 60FFFFFF LEA EDX,DWORD PTR
SS:[EBP-A0]
0049F305 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049F308 .
8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+300]
0049F30E . E8 8942FAFF CALL
MyDriver.0044359C
0049F313 . 8B8D 60FFFFFF MOV ECX,DWORD PTR
SS:[EBP-A0]
0049F319 . BA 78F74900 MOV EDX,MyDriver.0049F778 ; ASCII
"UserName"
0049F31E . 8B45 F8 MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
0049F321 . E8
6E6EFCFF CALL MyDriver.00466194
0049F326 . E8 ED52F6FF CALL
MyDriver.00404618
0049F32B > 8B45 F8 MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-8]
0049F32E . E8 8569FCFF CALL MyDriver.00465CB8
0049F333 . 33C0
XOR EAX,EAX
0049F335 . 5A POP EDX
0049F336 . 59 POP ECX
0049F337 . 59
POP ECX
0049F338 . 64:8910 MOV DWORD PTR FS:[EAX],EDX
0049F33B . 68
50F34900 PUSH MyDriver.0049F350
0049F340 > 8B45 F8 MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-8]
0049F343 . E8 884AF6FF CALL MyDriver.00403DD0
0049F348 . C3
RETN
0049F349 .^E9 1652F6FF JMP MyDriver.00404564
0049F34E .^EB F0 JMP
SHORT MyDriver.0049F340
0049F350 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-4]
0049F353 . 8B80 04030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+304]
0049F359 . 33D2 XOR EDX,EDX
0049F35B . E8 6C42FAFF CALL
MyDriver.004435CC
0049F360 . 8D45 EC LEA EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-14]
0049F363 . E8 5858F6FF CALL MyDriver.00404BC0
0049F368 . 8B45
FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049F36B . 8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+300]
0049F371 . 33D2 XOR EDX,EDX
0049F373 . E8 5442FAFF CALL
MyDriver.004435CC
0049F378 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049F37B
. C680 44030000 >MOV BYTE PTR DS:[EAX+344],0
0049F382 . 8B45 FC MOV
EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049F385 . 8B80 24030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+324]
0049F38B . B2 01 MOV DL,1
0049F38D . E8 BAADF9FF CALL
MyDriver.0043A14C
0049F392 . EB 54 JMP SHORT MyDriver.0049F3E8
0049F394
> 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049F397 . 8B80 04030000 MOV
EAX,DWORD PTR DS:[EAX+304]
0049F39D . 33D2 XOR EDX,EDX
0049F39F . E8
2842FAFF CALL MyDriver.004435CC
0049F3A4 . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-4]
0049F3A7 . 8B80 00030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+300]
0049F3AD . 33D2 XOR EDX,EDX
0049F3AF . E8 1842FAFF CALL
MyDriver.004435CC
0049F3B4 . 8D45 EC LEA EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-14]
0049F3B7 . BA 03000000 MOV EDX,3
0049F3BC . E8 3B5EF6FF CALL
MyDriver.004051FC
0049F3C1 . 8D45 EC LEA EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-14]
0049F3C4 . BA 8CF74900 MOV EDX,MyDriver.0049F78C ; ASCII
"$%^"
0049F3C9 . E8 8A58F6FF CALL MyDriver.00404C58
0049F3CE . 6A 00 PUSH
0
0049F3D0 . 68 90F74900 PUSH MyDriver.0049F790 ; ASCII "Invalid Registration
Code"
0049F3D5 . 68 ACF74900 PUSH MyDriver.0049F7AC ; ASCII "Please make sure
the registration
code and the registration name are
correct."
Nhap
f9,chay va nhap ten va serial gia.Khi day se ice tai diem:0049ED68
nhan F8 de
trace,ta se den doan ma sau:
0049F1BE . 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-4]
0049F1C1 . 8B80 04030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+304]
0049F1C7 . E8 D043FAFF CALL MyDriver.0044359C
0049F1CC . 8B95
70FFFFFF MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-90]
0049F1D2 . 8B45 EC MOV EAX,DWORD PTR
SS:[EBP-14]==>BAN DANG O DAY
0049F1D5 . E8 DA5FF6FF CALL
MyDriver.004051B4==>GOI NGUOI DEN KIEM TRA
0049F1DA . 85C0 TEST
EAX,EAX
0049F1DC . 0F84 B2010000 JE MyDriver.0049F394
0049F1E2 . 8B45 FC
MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0049F1E5 . 8B80 04030000 MOV EAX,DWORD PTR
DS:[EAX+304]
chinh o day se cho ta so serial.
0049F1D5 . E8 DA5FF6FF CALL
MyDriver.004051B4.
Hay thu lam voi webtranslator,thu vi lam.(http://secure.emetrix.com/order/prod...Q=1&DC=
&CUR=)
Xem đoạn mã hơi shock!_!
Về Đầu Trang Go down
 
Crack sản phẩm từ web dưới
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
A9 Legend :: Góc Tin Học :: Kiến Thức Phổ Thông-
Chuyển đến